MENÜ ☰

Kessel Nişasta Ayırıcılar

Gıda Endüstrisi İçin PE Nişasta Ayırıcılar

DIN 1986-100 uyarınca, nişasta içeren atık suların bulunduğu yerlerde nişasta

ayırıcıların kullanılması gerekir. Nişasta çoğu zaman patates, tahıl, pirinç ve kabuklu sebzeler

ile yiyecek hazırlarken ortaya çıkar.

Suda çözünmez ve parçacık boyutu ve ağırlığı sebebiyle suda batar, bu nedenle atık su borularında birikmeye, kabuk bağlamaya ve tıkanıklıklar yaratmaya başlar.

Almanya’da nişasta ayırıcılar için bir ürün standardı bulunmamaktadır ve bunların test edilmelerine gerek yoktur.

KESSEL NİŞASTA AYIRICI BOYUTU, KAPASİTE VE ÜRÜN BİLGİLERİ

Zemin Üstü Kurulum İçin Nişasta Ayırıcılar

Don korumalı alanlarda zemin üzeri kurulum için.

Sistem tasarımı ve proje planlaması sizin ihtiyaçlarınıza göre yapılır.

Yer Altı Kurulumu İçin Nişasta Ayırıcılar

Nişasta ayırıcı Yer altı kurulumu içindir.

Sistem tasarımı ve proje planlaması sizin ihtiyaçlarınıza göre yapılır.

DIN 1986-100 uyarınca, nişasta içeren atık su üreten tüm şirketlerin nişasta ayırıcıları kullanmaları gerekir. 

Patates, buğday veya pirinç işlenen her yerde nişasta oluşur. Nişasta, suda çözünmez ve parçacık boyutu ve ağırlığı  sebebiyle suyun dibine batar,

bu nedenle birikmeye, kabuk bağlamaya ve tıkanıklıklar yaratmaya başlar. Almanya’da nişasta ayırıcılar için bir ürün standardı bulunmamaktadır; ayrıca, bunların test edilmelerine gerek yoktur.