ATIKSU YÖNETMELİĞİ

ATIK SULAR VE ÖNLEMLERİ

Az miktarda yağlı, kirli suyun çok miktardaki suları kullanılmaz hale getirebiliyor.

Kullanılmış yağlar çevremizdeki; temiz alanları ve yeraltı sularında büyük zararlar meydana getirmektedir

Atik yağların; kanalizasyon şebekelerinde kanalların bakterilerle tıkanması ve gazların birikimine yol açmasına sebebiyet vermektedir.

Kimyasal oluşumların olmaması için mutlaka atık yağların şebeke sularına girmemesi gerekir.Bu olayların önlenebilmesi için yağ ayırıcı ekipmanlarının kullanılması mecburidir.

Atık yağlardan tekrar dönüşüm yolu ile bio-dizel gibi faydalı ucuz yakıt üretilmektedir.

Sıhhi tesisat uygulama yönetmeliklerinde; lokanta,benzin İstasyonları, Oto yıkama yerleri, Oto parklar, hava alanları, gar ve açık alanlarda toplanan suların; önce katı atık tutucu ve sonra yağ ayırıcı cihazlarından geçmektedir.

Yağ tutucu veya yağ ayırıcı en basit anlatımı ile atık su kanalları içindeki katı atıkların ve yağların belediye kanalizasyon sistemine girmesini engelleyen bir cihazdır.

1 lt atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilmektedir. Kullanılmış bitkisel atık yağlar evsel atık su kirliliğinin %25’ini oluşturmaktadır. Atık yağlar ekotoksik özelliğe sahiptir; bulunduğu ortamı kirletir, ortamda yaşayan canlılara zarar verir. Belediyeler tarafından yapılan

denetimlerde ticari mutfaklarda kullanılan atık yağların direk kanalizasyona verilmesi durumunda cezai işlem yapılmaktadır.

pompasiz yag ayiricilar

YÖNETMELİK

Bitkisel Atık Yağ oluşumuna neden olan her işletme, T.C Çevre ve Orman Bakanlığı, 2872 sayılı Çevre Kanunu tarafından ATIK ÜRETİCİSİ olarak değerIendirilmektedir.

Atık üreticileri, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 2872 sayılı Çevre Kanunu, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde, T-Y 0908 Bitki ve hayvansal kaynaklı sabunlar, katı yağlar, yağlama yağları veya yağ tabakaları; T-Y 0909 Yenebilir katı veya sıvı yağları içeren atıklar yağ ayırıcılarından çıkan atıkları üreten yani kullanılmış atık bitkisel yağ üreticisi olan restoranlar, lokantalar ve sanayi mutfaklarının; yemeklik yağ üreten fabrikaların, otel, motel tatil köyleri İle hazır yemek üretimi yapan firmalar; İnşan sağlığı ve çevreye yönelik zararın etkisini en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamak ve atıklarını, ilgili yönetmelik esaslarına uygun olarak lisanslarını almış, atık bertaraf tesislerinde bertaraf etmek veya ettirmekle yükümlüdürler. Aksi hallerde Tehlikeli Atık Yönetmeliği, atık üreticilerine ve atık toplayıcılarına cezai uygulamalar öngörmektedir.