MENÜ ☰

Baca Kapakları

CONTALI ÇERÇEVE KAPAKLAR

Mert Döküm menhol kapakları kanalizasyon ve atık su olarak ikiye ayrılır.

Kanalizasyon kapaklarlı metan gazı sıkışmasını  önlemek amacıyla delikli olur.

Delik çapları TS 1478’de verilmiştir.Belirli şartlarda, bazı bakım rögarı kapaklarının

geçirimsiz olması gerekir. Geçirimsizlik tasarımı, kapak altindaki basınç özel durumla

ilgili sartlara bağlıdır. Bu şartlar, koku geçirimsizligi, gaz geçirimsizliği veya basınçlı

su geçirimsizliğini ihtiva edebilir.

Urünlerimiz, TS 1 478 – EN 124 standartlarının gerekli  şartlarını karşılamaktadır.