MENÜ ☰

Kessel Geri Akış Önleyici Vanalar – Atık Su – StaufixControl

Çift Klapeli Geri Akış Önleyici Vana

Polimerden yapılmıştır, sürekli yükseklik ve sevi1ye ayarı için teleskopik üst kısma sahiptir.

Montaj derinliği (D)

Ø 90–110, 287–410mm

Ø 125–200, 341–464mm,

Montaj alanı 750×750 mm

Polimerden yapılmış A15 sınıfı su geçirmez yüzeyli kapak plakasına sahiptir. Tercih edilen kapağın bulunduğu kurulum kiti.

Kendi kendine kapanan iki klapeye sahip, EN 13564 Tip 2’ye uygun geri akış önleyici vana. Bu klapelerden biri acil durumlarda elle kilitlenebilir.

Uyarı: Geri akış oluştuğunda görsel ve sesli uyarı verir.

KESSEL ÇİFT KLAPELİ GERİ AKIŞ ÖNLEYİCİ VANA BOYUTU VE KAPASİTE BİLGİLERİ

——————————————————————————————————————

Çift klapeli geri akış önleyici vana StaufixControl

Polimerden yapılmıştır.

Kendi kendine kapanan iki klapeye sahip, EN 13564 Tip 2’ye uygun geri akış önleyici vana.

Bu klapelerden biri acil durumlarda elle kilitlenebilir.

Uyarı: Geri akış oluştuğunda görsel ve sesli uyarı verir.

KESSEL ÇİFT KLAPELİ GERİ AKIŞ ÖNLEYİCİ VANA BOYUTU VE KAPASİTE BİLGİLERİ

——————————————————————————————————————

Çift Klapeli Geri Akış Önleyici Vana Staufix

Polimerden yapılmıştır, sürekli yükseklik ve seviye ayarı için teleskopik üst kısma sahiptir.

Montaj derinliği (D)

Ø 90–110, 287–410mm

Ø 125–200, 341–464mm,

Montaj alanı 750×750 mm

Polimerden yapılmış A15 sınıfı su geçirmez yüzeyli kapak plakasına sahiptir. Tercih edilen kapağın bulunduğu kurulum kiti

Kendi kendine kapanan iki klapeye sahip, EN 13564 Tip 2’ye uygun geri akış önleyici vana. Bu klapelerden biri acil durumlarda elle kilitlenebilir.

KESSEL ÇİFT KLAPELİ GERİ AKIŞ ÖNLEYİCİ VANA BOYUTU VE KAPASİTE BİLGİLERİ

——————————————————————————————————————

Çift Klapeli Geri Akış Önleyici Vana Staufix

Polimerden yapılmıştır Kendi kendine kapanan iki klapeye sahip,

EN 13564 Tip 2’ye uygun geri akış önleyici vana.

Bu klapelerden biri acil durumlarda elle kilitlenebilir.

KESSEL ÇİFT KLAPELİ GERİ AKIŞ ÖNLEYİCİ VANA BOYUTU VE KAPASİTE BİLGİLERİ

——————————————————————————————————————

Tek Klapeli Geri Akış Önleyici Vana Staufix

Polimerden yapılmıştır, sürekli yükseklik ve seviye ayarı için teleskopik üst kısma sahiptir.

Montaj derinliği (D)

Ø 90–110, 287–410mm

Ø 125–200, 341–464mm,

Montaj alanı 750×750 mm

Polimerden yapılmış A15 sınıfı su geçirmez yüzeyli kapak plakasına sahiptir. Tercih edilen kapağın bulunduğu kurulum kiti.

Kendi kendine kapanan bir klapeye sahip, EN 13564 Tip 1’e uygun geri akış önleyici vana. Bu klape acil durumlarda elle kilitlenebilir.

KESSEL TEK KLAPELİ GERİ AKIŞ ÖNLEYİCİ VANA BOYUTU VE KAPASİTE BİLGİLERİ

——————————————————————————————————————

Tek Klapeli Geri Akış Önleyici Vana Staufix

Polimerden yapılmıştır.

Kendi kendine kapanan bir klapeye sahip, EN 13564 Tip 1’e uygun geri akış önleyici vana.

Bu klape acil durumlarda elle kilitlenebilir.

KESSEL TEK KLAPELİ GERİ AKIŞ ÖNLEYİCİ VANA BOYUTU VE KAPASİTE BİLGİLERİ