PETROL AYIRICI ŞARTNAMESİ

Petrol Ayırıcı Çalışma Prensibi

Ayırma işlemi yer çekimi prensibi (ağırlık ve suya batmama) ile ayırıcı içinde gerçekleştirilir. Ayırıcı üç bölüme ayrılmıştır: tortu tutucu ,ayırıcı haznesi  ve petrol tutucu . Alttaki tortu tutucu kum gibi kalıntıları tutma işlevi görür. Üstte bulunan petrol tutucu, yoğunluğu en fazla 0,95 g/cm3 olan hafif sıvıları tutma işlevi görür. Tortu tutucu ile petrol tutucu arasındaki alanda ayırma haznesi bulunmaktadır, gelen atık su çapraz akış ve yüzey alanındaki artış sebebiyle büyük oranda yavaşlatılır. Hafif sıvı, su ve tortu, yukarıda bahsedilen kuvvetlerin etkisi ile ayrılır

resim 2
petrol
resim 4