Gözetleme Penceresi

EN 1825 uyarınca EasyClean free ayırıcı sistemleri için

Gözetleme penceresi

Uyumluluk: Yağ katmanı kalınlığının

görsel olarakkontrol edilmesi için

İçeriği: Parlak cilalı gözetleme camı,

temizleme cihazı, santimetre ölçeği

Not: Sadece KESSEL sertifikalı kişiler tarafından monte edilmelidir .