MENÜ ☰

Yağ Ayırıcı Kapasite Hesabı

Arıtılmadan, atıksu toplama sistemine karışan yağlar, kanalizasyon hattında büyük çaplı sorunlara yol açmaktadır. Atık yağların yağ ayırıcı kullanarak  tortu ve sudan arındırıldığı taktirde, tatsız kokusuz, renksiz değerli bir hammadde haline gelecektir.

Gübre, biyodizel, sabun,  hayvan yemleri, kozmetik ve patlayıcı madde sanayisinde kullanılarak ulusal ekonomide büyük bir ekonomik kazanç sağlanacaktır.

YAĞ AYIRICI SEÇİM KRİTERLERİ

Yağ ayırıcılar montaj şekline göre zeminüstü/zeminaltı montajı olarak ikiye ayrılırlar. Bina içinde kullanılan yağ ayırıcılar, koku ve tahliye problemi nedeni ile genel olarak zemin üstü olarak kullanılmaktadır.

Zemin üstü yağ ayırıcılarda en önemli kriter, tankın içerisinde birikmiş olan atık yağın nasıl boşaltılması gerektiğidir. Bu prosedür de, eğer vidanjör, yağ ayırıcının yakınına gelebiliyorsa, vakum etkisi ile yağ ayırıcı içerisindeki yağlı suyu emer. Eğer vidanjörün giremediği noktalarda yağ ayırıcı var ise, yağ ayırıcı kendinden boşaltım pompalı olarak seçilmelidir. (Yağ ayırıcı pompasının ortalama verimi: 3.0kW 20m3/h-14mSS)

Boşaltım sıklığı , çalışma yoğunluğuna göre ortalama 3-4 hafta arasında değişmektedir.

YAĞ AYIRICI KULLANIM TALİMATLARI

Yağ ayırıcı sistem sadece atık sudan yağı ve atıkları temizlemek için tasarlanmıştır. Bu sistem, patlayıcı potansiyeli olan ortamlarda kullanılmamalıdır

– Boşaltım ve temizlik  esnasında yağ ayırıcıya kesinlikle su giriş çıkışı olmamalıdır. Bu noktada da dikkat edilmesi gerek tank kapaklarının kapalı tutulması ve yağ ayırıcının önündeki kesme vanasının kapalı tutulması gerektiğidir.

-Yağ ayırıcıya gelmeden önce mutlaka havalandırma çıkışı yapılmalıdır.

– Elektrikli parçalarla çalışma işini, özel eğitilmiş uzman personeller, kaza önleyici düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirmelidirler.

– Atık su bakteri içerir. Mukoza, gözler ve yaralarla temas halinde veya vücuda emilmesi durumunda enfeksiyon riski ortaya çıkar. Atık suyla

temas eden her yer acilen temizlenmeli, kirli giysiler değiştirilmelidir. Kişisel koruyucu ekipmanlar giyilmelidir.

– Yağ ayırıcının temizlenmesi ve boşaltılması için sıcak ve soğuk su bağlantıları olmalıdır.

– Denetim kapaklarının temizlik esnasında açılabilmesi için yağ ayırıcı sistemden en az 60 cm fazla oda yüksekliği olmalıdır

-Sağlıklı bir işletme için Oda sıcaklığı en az 15°C olmalıdır.

-Taşma durumlarına karşı havalandırılan oda tercih edilmedir.

– Yağ ayırıcı sistemi 5 barlık basıncın ve 50oC sıcaklığın üzerindeki suyla temizlemeyiniz. Sızdırmazlık contaları üzerinde yüksek basınçlı temizleyici kullanmayınız. Eğer sabun kullanıldıysa, çalkalayınız/ kalıntıları ayıklayınız, aksi takdirde işlevsel sorunlara sebep olabilir.

Running oil

YAĞ AYIRICI KAPASİTE HESABI

Yağ ayırıcıların boyutlandırılması EN 1825–2 standartlarına göre 3 şekilde yapılabilir.

MUTFAK EKİPMANLARINDAN YOLA ÇIKARAK KAPASİTE HESABI

*Hastaneler için bu değer 1,5 olarak alınmalıdır.

Açıklamalar:

n              = Ekipman adedi

qi             = Maksimum atık su debisi l/s

Zi (n)        = Cihazların aynı anda kullanılma faktörü

NS            = Nominal kapasite

NS           = Qs  x fd  x ft  x fr

    • ÖĞÜNDEN YOLA ÇIKARAK KAPASİTE HESABI